Licences oficiālais numurs un izdošanas datums: Nr.: TI - 05, derīga no 2014. gada 25. novembra
Licenci izsniedza Latvijas Republikas izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija